Linde Alapítvány
„Linde” Tótvázsony-Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány

Az alapítvány 2007 októberében jött létre, a Tótvázsonyba óvodába és bölcsödébe járó gyermekekért.
Az alapítvány létrejöttének céljai: Nevelési és oktatási tevékenység tárgyi feltételeinek javítása, Óvodások és bölcsődések értelmi fejlődésének elősegítése, Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása
Ezen belül: Tótvázsony-Hidegkút Önkormányzatok Óvodájába és Bölcsődéjébe járó gyermekek részére óvodai és bölcsődei nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok vásárlásához anyagi támogatás nyújtása, egészséges, balesetmentes óvodai és bölcsődei környezet megteremtése, Kulturális és sport programok szervezése, lebonyolítása.
Továbbá célunk, hogy  a programjainkban, rendezvényeinken a szülők is minél nagyobb számban részt vegyenek.
Az alapítvány anyagi forrását az önkormányzat támogatása és a felajánlott 1 % képezi, ezeken felül még pályázatokon keresztül igyekszünk pénzhez jutni.
Az előző évek nagyon eredményesek voltak, ez köszönhető az eddigi támogatásoknak és segítségeknek is, amelyeket továbbra is szívesen fogadunk, hogy ez által is többet tudjunk nyújtani a legkisebb korosztálynak.
Impresszum | Videótár | Képtár | Szolgáltatástár